e-Podatki

1.3. Senat zgłosił poprawki do ustawy o VAT 2012-12-04


Senatorowie zgłosili 12 poprawek do nowelizacji ustawy o VAT. Przewidziano  w niej m.in. zmiany dostosowujące polskie prawo do regulacji UE, dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia VAT. W projekcie znajdują się regulacje upraszczające fakturowanie. Jedną z wprowadzonych przez Senat poprawek jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy na 1 kwietnia 2013 r. Niektóre przepisy  wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2014 r., tak by przedsiębiorcy mogli przygotować się do zmian, m.in. modernizując oprogramowanie informatyczne.

Kolejna z poprawek dotyczy opodatkowania, wystawiania faktur i sposobu rozliczania "usług dostaw ciągłych, czyli typu woda, ścieki, prąd elektryczny, gaz". Wprowadzono zasadę, że sprzedający tę usługę, czyli np. zakład energetyczny nie będzie musiał wystawiać faktur cząstkowych na zaliczki. Pozostałe poprawki mają charakter porządkujący i doprecyzowujący.

Zlikwidowany ma być obowiązek wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT, co oznacza, że podatnicy będą zobowiązani do wystawiania takich faktur tylko na żądanie nabywców. Ponadto zakres danych określonych na fakturach będzie taki jak obecnie na rachunkach, a faktury związane ze sprzedażą paliwa do samochodu nie będą musiały zawierać numeru rejestracyjnego pojazdu.

Jeżeli kwota transakcji nie przekroczy 450 zł, będzie można wystawiać faktury uproszczone. Fakturę będzie można wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce transakcja; wprowadzona zostanie też możliwość wystawiania faktur zbiorczych, obejmujących transakcje z całego miesiąca kalendarzowego.

(Źródło: PAP)