e-Podatki

1.1. Niektóre zmina w VAT od 2014 r. 2012-11-27


Niektóre rozwiązania z nowelizacji ustawy o VAT wejdą w życie z początkiem 2014 r., a nie jak zapowiadano w 2013 r. Zmiany dotyczące fakturowania zaczną obowiązywać wcześniej dzięki wprowadzeniu ich najpierw mocą rozporządzenia.

W uchwalonej w dniu 23 listopada br. przez Sejm nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono m.in. rozwiązanie uzależniające moment powstania obowiązku podatkowego (zamiast daty wystawienia faktury) od dnia wykonania czynności (dostarczenia towaru lub wykonania usługi). Data wystawienia faktury zostanie nadal momentem powstania obowiązku podatkowego tylko w niektórych przypadkach, m.in. w odniesieniu do usług budowlanych, usług masowych (np. dostawa energii) czy druku książek.

Choć zmiany miały obowiązywać od 1 lipca 2013 r., przesunięto je na 2014 r Podobnie nowe rozwiązania dotyczące sposobu ustalania podstawy opodatkowania VAT oraz momentu wystąpienia prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Na 2014 r. przesunięto również zmiany zasad fakturowania (m.in. faktury uproszczonej). Zaczną obowiązywać jednak wcześniej dzięki wprowadzeniu ich najpierw mocą rozporządzenia.

Od stycznia 2013 r. wzrośnie do 23 proc. stawka podatku VAT na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła, rzemiosła ludowego i artystycznego, wełny szarpanej i surowych odpadów zwierzęcych niejadalnych (m.in. sierści i kości) oraz kawy zabielanej.

(Źródło: podatki.biz; sejm.gov.pl)