e-Podatki

1.2. Konsekwencje podatkowe dla dłużników 2012-11-20


Mali przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. kasowej metody rozliczenia VAT, czyli płacenia podatku dopiero po uzyskaniu płatności za fakturę. Przedsiębiorca, który spóźni się z zapłatą za fakturę 150 dni, będzie musiał dokonać korekty odliczonego VAT. Dłużnicy będą też musieli korygować koszty uzyskania przychodów. Szybciej (po upływie 150 dni od terminu płatności) będzie można skorzystać z tzw. ulgi na złe długi. Sejm przyjął w dniu 16 listopada ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. Teraz trafi do Senatu.

Przygotowana przez resort gospodarki ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ma ograniczyć zatory płatnicze oraz poprawić płynność finansową polskich przedsiębiorców, ograniczyć ich obowiązki informacyjne i poprawić sprawność działania administracji państwowej w relacjach z przedsiębiorcami.

Zakłada m.in. wprowadzenie tzw. kasowej metody rozliczenia VAT dla małych przedsiębiorców - o rocznych obrotach do 1,2 mln euro. Firmy takie mogłyby odprowadzać VAT nie po wystawieniu faktury, ale dopiero po uzyskaniu za nią zapłaty. Metoda kasowa oznacza zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez tzw. małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

W ustawie przewidziano też ułatwienia w zaliczaniu nieotrzymanych należności do tzw. złych długów i uproszczenie procedury korygowania z tego powodu zeznań podatkowych. Przewidywany zwrot VAT mógłby służyć jako zabezpieczenie kredytu dla przedsiębiorcy. Ograniczono też zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł. W razie nieuregulowania kwoty z faktury podatnik-dłużnik będzie musiał dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Jeżeli okres płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin korekty kosztów przypadnie na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Zapis ten eliminuje dominującą pozycję podatników wobec dostawcy towarów czy usług poprzez wyznaczanie długich terminów płatności.

Nowe przepisy znoszą możliwość dokonywania przez organy podatkowe tzw. „wymiaru uzupełniającego” przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji. Organ podatkowy nie będzie mógł zatem wydać decyzji pogarszającej sytuację odwołującego się podatnika.

W ustawie przewidziano też możliwość żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy przez organ celny po terminie. Obecne przepisy uniemożliwiają podatnikom ubieganie się o należne im odsetki.

 

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki; PAP)