e-Podatki

1.1. Umowa między Polską a Singapurem o unikaniu podwójnego opodatkowania 2012-11-20


W dniu 4 listopada 2012 r. została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W nowej umowie (w porównaniu z obecnie obowiązującą polsko-singapurską umową z 1993 r.) wprowadzono odliczenie proporcjonalne jako metodę unikania podwójnego opodatkowania w Polsce, w miejsce dotychczasowej metody zwolnienia. Zredukowano również wysokości stawek opodatkowania u źródła dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych.

Umowa wprowadza także pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych, dostosowującą postanowienia umowy do obowiązującego standardu OECD. Umożliwi ona uzyskanie informacji o działalności gospodarczej polskich rezydentów w relacjach z Singapurem, w tym również o zgromadzonych środkach na rachunkach bankowych.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)