e-Podatki

1.5. Wyższa akcyza na papierosy i tytoń 2012-11-13


Sejm uchwalił tzw. ustawę okołobudżetową. Przewidziano w niej m.in. podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe, zamrożenie płac w budżetówce, dofinansowanie staży lekarskich środkami z Funduszu Pracy.

Sejm nie zgodził się na skreślenie przepisu, który przedłuża ograniczenia w odliczeniu VAT przy zakupie samochodów z kratką i przy zakupie paliwa do takich aut. Będą obowiązywały do końca 2013 r.

Komisja finansów publicznych wprowadziła do projektu zmianę dotyczącą ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadza do niej m.in. definicję tzw. pośredniczącego podmiotu tytoniowego. Będzie nim podmiot prowadzący działalność w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego oraz rolnik, który taki susz wyprodukował. Zgodnie z przyjętą poprawką, zaproponowane zmiany wejdą w życie nie 1 stycznia 2013 r., jak cała ustawa okołobudżetowa, ale z chwilą ogłoszenia.


W ustawie załozono także włączenie do wyrobów opodatkowanych akcyzą suszu tytoniowego oraz obniżenie stawki akcyzy na niektóre wyroby niskoalkoholowe, np. cydr, którego produkcja - zdaniem MF - jest nieopłacalna właśnie z powodu wysokiego podatku. Planowana jest też podwyżka o ok. 5 proc. akcyzy na papierosy, co ma przełożyć się na wzrost cen o ok. 68 gr za paczkę.


(Źródło: PAP)