e-Podatki

Weszły w życie. 2006-02-21


17.02.2006.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier, Dz.U. Nr 26, poz. 197, z dnia 17.02.2006
08.02.2006.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 20, Poz.154 , z dnia 08.02.2006
01.02.2006.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Dz.U. Nr 16, poz. 120, z dnia 31.01.2006
19.01.2006.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, Dz.U. Nr 8, poz. 48, z dnia 19.01.2006
07.01.2006.

 • USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o rachunkowości Dz.U. Nr 267, poz. 2252, z dnia 30.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym Dz.U. Nr 254, poz. 2133, z dnia 23.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych Dz.U. Nr 254, poz. 2132, z dnia 23.12.2005

05.01.2006.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych Dz.U. Nr 250, poz. 2106, z dnia 21.12.2005

01.01.2006.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 266, poz. 2239, z dnia 30.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego Dz.U. Nr 266, poz. 2237, z dnia 30.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych, Dz.U. Nr 266, poz. 2235, z dnia 30.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie, Dz.U. Nr 265, poz. 2216, z dnia 30.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. Nr 257, poz. 2156, z dnia 28.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. Nr 257, poz. 2155, z dnia 28.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju Dz.U. Nr 254, poz. 2135, z dnia 23.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Dz.U. Nr 254, poz. 2134, z dnia 23.12.2005,
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Dz.U. Nr 252, poz. 2126, z dnia 22.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych, Dz.U. Nr 248, poz. 2099, z dnia 19.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego Dz.U. Nr 246, poz. 2090, z dnia 16.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. Nr 246, poz. 2089, z dnia 16.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, Dz.U. Nr 234, poz. 1996, z dnia 01.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, Dz.U. Nr 232, poz. 1969, z dnia 29.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, Dz.U. Nr 231, poz. 1963, z dnia 28.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 229, poz. 1952, z dnia 23.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej, Dz.U. Nr 229, poz. 1951, z dnia 23.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 229, poz. 1949, z dnia 23.11.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 218, poz. 1843, z dnia 31.10.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych, Dz.U. Nr 201, poz. 1664, z dnia 14.10.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Dz.U. Nr 201, poz. 1663, z dnia 14.10.2005
 • USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Dz.U. Nr 177, poz. 1468, z dnia 15.09.2005
31.12.2005.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych Dz.U. Nr 266, poz. 2232, z dnia 30.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. Nr 242, poz. 2041, z dnia 12.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 279, poz. 2765, z dnia 29.12.2004

30.12.2005.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. Nr 265, poz. 2215, z dnia 30.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska Dz.U. Nr 245, poz. 2084, z dnia 15.12.2005
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych Dz.U. Nr 245, poz. 2083, z dnia 15.12.2005
29.12.2005.

 • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 68/03 (Ordynacja podatkowa)
27.12.2005.

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, Dz.U. Nr 242, poz. 2043, z dnia 12.12.2005
17.12.2005.

 • USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 178, poz. 1479, z dnia 16.09.2005