e-Podatki

1.4. Będą zmiany w opodatkowaniu Lasów Państwowych 2012-11-06


Lasy Państwowe stracą zwolnienie od podatek dochodowy. Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt założeń do nowelizacji ustawy o lasach i niektórych innych ustaw. Zmiany miałby wejść w życie od 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów z gospodarki leśnej (np. przychodów ze sprzedaży drewna) nie stosuje się przepisów o CIT. W projekcie przewidziano natomiast, że podatkiem dochodowym będą objęte wszystkie przychody Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym przychody z gospodarki leśnej. Z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym ma być wyłączony fundusz leśny.

(Źródło: abc.com.pl)