e-Podatki

2.1. Nie będzie możliwości podziału 1 proc. 2012-11-06


Ministerstwo Finansów aktualnie nie planuje wprowadzenia zmian umożliwiających wpisanie większej liczby organizacji pożytku publicznego, na rzecz których naczelnik urzędu skarbowego, zgodnie z wnioskiem podatnika zawartym w zeznaniu podatkowym, przekazuje 1 proc. podatku. Zapytała o to w interpelacji nr 8845/12 Małgorzata Niemczyk.  

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że kwestię tę szczegółowo analizowano już podczas prac związanych z uchwaleniem w dniu 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ponownie w 2008 r. w związku ze złożonym na ręce Marszałka Sejmu RP poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 463).

Mechanizm 1% wprowadzono jako wyjątek od reguły dysponowania środkami publicznymi przez państwo oraz samorząd terytorialny. Celem zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2007 r. było uproszczenie mechanizmu przekazywania 1%, które miało być odczuwalne dla wszystkich. Przejęcie przez organy podatkowe dystrybucji 1% nie mogło jednak w żaden sposób zdezorganizować pracy aparatu skarbowego.

Im mniejszy stopień skomplikowania mechanizmu 1%, tym chętniej podatnicy korzystają z instytucji 1%. Obecne rozwiązanie, zgodnie z którym podatnik może wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego (według zasady: jedno zeznanie równa się jedna organizacja), w pełni wypełnia cel, jakim było uproszczenie procedury 1%. Wniosek o przekazanie 1% może zostać złożony w każdym zeznaniu składanym przez podatnika za dany rok podatkowy. Podatnicy, którzy wypełniają więcej niż jedno zeznanie podatkowe, np. PIT-28 (w związku z najmem mieszkania), PIT-37 (o wysokości dochodów z pracy) oraz PIT-38 (w związku z uzyskaniem dochodów ze zbycia akcji), mają możliwość wskazania w każdym z tych zeznań innej organizacji pożytku publicznego.

Podatnicy, którzy chcieliby wesprzeć finansowo więcej niż jedną organizację, mogą równiez sami przekazywać darowizny pieniężne na rzecz wybranej organizacji. Darowizny te, na zasadach przewidzianych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają odliczeniu od dochodu albo od przychodu.

(Źródło: Sejm)