e-Podatki

1.1. Przedsiębiorcy mają czas na przygotowanie się do zmian w VAT 2013 r. 2012-11-06


Nowelizacja ustawy o VAT, której pierwsze czytanie odbyło się pod koniec października, ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Czy firmy będą miały za mało czasu na przygotowanie się do nowych przepisów? Rzeczniczka prasowa resortu finansów Wiesława Dróżdż uspokaja, że zmiany VAT dotyczące m.in. fakturowania, czy momentu powstania obowiązku podatkowego wejdą w życie 1 lipca 2013 r. Firmy zdążą się więc do nich przygotować.

W projekcie, którym obecnie zajmuje się Sejm, przewidziano m.in. wprowadzenie bloku zmian dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania i odliczeń VAT. Resort finansów zaproponował także zmiany dotyczące fakturowania, które mają na celu implementację przepisów unijnej dyrektywy oraz kompleksowe uregulowanie w ustawie zagadnień dotyczących obowiązków związanych z fakturowaniem.

- Projektowane zmiany, zwłaszcza w zakresie fakturowania, w przeważającej części wiążą się z uproszczeniem rozliczania VAT, jednakże w niektórych przypadkach mogą oznaczać dla podatników konieczność dostosowania systemów informatycznych. W celu zapewnienia odpowiedniego vacatio legis oraz w odpowiedzi na zgłaszane postulaty w trakcie uzgodnień, zaproponowano w projekcie ustawy, że zmiany w zakresie obowiązku podatkowego podstawy opodatkowania oraz odliczeń wejdą w życie z dniem 1 lipca 2013 r. - poinformowała Dróżdż. - W projekcie przewiduje się, że również z dniem 1 lipca 2013 r. wejdą w życie przepisy kompleksowo regulujące w ustawie fakturowanie. Jest to związane z faktem, że przepisy te są powiązane z regulacjami dotyczącymi momentu powstania obowiązku podatkowego i zasadne jest ich wejście w życie w tym samym czasie - dodała. Firmy będą więc jej zdaniem miały wystarczająco dużo czasu, by przygotować się do nowych regulacji.

W dniu 1 stycznia 2013 r. miałyby wejść w życie implementowane z unijnej dyrektywy przepisy dotyczące obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. W związku z tym konieczne jest wydanie odpowiednich rozporządzeń, które mają wejść w życie także 1 stycznia 2013 r.

- Zmiany zawarte w projektowanych rozporządzeniach generalnie upraszczają zasady fakturowania i m.in. polegają na zmniejszeniu obowiązkowych danych na fakturze lub na wprowadzeniu możliwości podawania niektórych danych innych niż obecnie wymagane - w miejsce tych obecnie obowiązujących - powiedziała Wiesława Dróżdż. Mimo zniesienia obowiązku podawania niektórych danych w fakturze, podatnicy nadal będą mogli oznaczać faktury np. wyrazami "faktura VAT", czy zawierać na nich inne dane, które nie będą już wymagane od 1 stycznia 2013 r.

- Grupą podatników, którzy będą obowiązani do modyfikacji swoich systemów księgowych dotyczących wystawianych faktur będą podatnicy stosujący metodę kasową oraz rozliczający VAT według procedury marży. Ale nawet ci podatnicy mogą zachować dotychczasowe oznaczenia faktur, pod warunkiem, że naniosą dodatkowe oznaczenia np. wyrazy "metoda kasowa" czy "procedura marży dla biur podróży" - dodała.

Zdaniem Wiesławy Dróżdż wejście w życie rozporządzeń od 1 stycznia 2013 r. także nie powinno powodować konieczności istotnych zmian w systemach księgowych firm. Z projektu wynika, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Oznacza to, że co do zasady podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi. Wśród najważniejszych propozycji zmian znalazły się:

- podniesienie stawki VAT z 8 do 23 proc. na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego,
- opodatkowanie stawką podstawową 23 proc. usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego.

MF zaproponowało także przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy; zlikwidowanie obowiązku wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż produktu bądź usługi zwolnionych z VAT; faktury będą wystawiać wszyscy podatnicy, również podatnicy dotychczas wystawiający rachunki; na fakturach dokumentujących sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych nie będzie zamieszczany numer rejestracyjny. Jeżeli kwota transakcji nie przekroczy 450 zł albo 100 euro możliwe będzie wystawianie faktur uproszczonych. Wydłużeniu ulegnie też termin wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji. W projekcie przewidziano też możliwość wystawiania faktur zbiorczych, obejmujących transakcje z całego miesiąca.


(Źródło: PAP)