e-Podatki

1.2. Nowy portal Ministerstwa Finansów 2012-11-06


Ministerstwo Finansów uruchomiło nową odsłonę portalu Ministerstwa Finansów. Celem zmian jest łatwiejsze dotarcie do informacji poszukiwanych na stronach Ministerstwa Finansów. Portal składa się z dwóch witryn internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów pod tradycyjnym adresem www.mf.gov.pl oraz strony www.finanse.mf.gov.pl.

Witryna www.mf.gov.pl dzięki wykorzystaniu struktury i zasad tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej ma mieć charakter informacyjno-urzędowy. Znajdą się tam aktualności na temat przedsięwzięć ministra finansów, kontroli zarządczej i audytu oraz integracji ze strefą euro. Będą tam również publikowane m.in. wszelkie informacje dotyczące organizacji i działalności Ministerstwa Finansów, Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej.

Strona www.finanse.mf.gov.pl natmiast to witryna edukacyjno-informacyjna dostarczająca wiedzę z zakresu podatków i ceł, przede wszystkim aktualną i przekazywaną w sposób przystępny dla odbiorców. Można tu znaleźć ogólne informacje o polskim systemie podatkowym oraz oddzielnie o każdym z podatków, a także o budżecie państwa czy dostępnym w naszym kraju systemie wspierania eksportu. Dużo miejsca przeznaczono również na kwestie dotyczące cła i długu publicznego.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)