e-Podatki

1.3. Prawie 820 mln z podatku od kopalin 2012-11-06


Do budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wpłynęło na koniec września 2012 r. 818,254 mln zł (45,5 proc. planu rocznego). Poinformowało o tym w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa Ministerstwo Finansów.

Podatek wprowadzono w połowie kwietnia 2012 r. Po sierpniu dochody z tego tytułu wyniosły 630,819 mln zł. W ustawie budżetowej na 2012 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 1,8 mld zł. Ministerstwo finansów planuje wpływy z tego tytułu będą o około 20 proc. niższe - z powodu opóźnienia wejścia w życie podatku.

(Źródło: PAP)