e-Podatki

1.3. Zapotrzebowanie na znaki akcyzy 2012-10-30


Do 30 października przedsiębiorcy zobowiązani do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami powinni złożyć w Ministerstwie Finansów wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na następny rok kalendarzowy.

Zapotrzebowanie należy złożyć na odpowiednich wnioskach, w zależności od rodzaju wyrobu akcyzowego. Odpowiednie wzory zawarte są w załączniku nr 7 do rozporządzenia ministra finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 160, poz. 1074) zmienionym rozporządzeniem z 14 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1066).

(Źródło: abc.com.pl)