e-Podatki

1.2. Korzystne zmiany dla małych firm 2012-10-30


W dniu 24 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Jej celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, ograniczenie zatorów płatniczych, zwiększenie dyscypliny płatniczej między kontrahentami oraz likwidacja barier administracyjnych.

Nowe przepisy znoszą m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Propozycja ułatwia korzystanie z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT. Podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności. Obecnie jest to 180 dni.

Projekt MG rozwiązuje również powszechny problem zatorów płatniczych. Ustawa ma ograniczyć możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł. W razie nieuregulowania kwoty z faktury podatnik-dłużnik będzie musiał zrobić korektę kosztów uzyskania przychodu w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Jeżeli natomiast czas płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty kosztów będzie przypadał na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Zapis ten eliminuje dominującą pozycję podatników wobec dostawcy towarów czy usług poprzez wyznaczanie długich terminów płatności.

MG proponuje również rozwiązania usprawniające kontakt administracji z przedsiębiorstwami. Zmiany dotyczą m.in. publikowania przez ZUS, NFZ i KRUS wydanych interpretacji oraz wskazania zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnych. Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują precyzyjnie, jaki organ i w jakim zakresie ma dokonywać interpretacji indywidualnej prawa w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych w zakresie ustalania i pobierania składek. Zmiany w prawie przyczynią się do wyjaśniania wątpliwości przedsiębiorców oraz ułatwią im wykonywanie ciążących na nich obowiązków.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)