e-Podatki

1.4. Spory z administracją będą roztrzygane szybciej 2012-10-23


Na rozstrzygnięcie sporu z izbami skarbowymi czeka się średnio 16 miesięcy. Sędziowie NSA przygotowali projekt, dzięki któremu miałyby być rozstrzygane szybciej, m.in. dzięki ograniczeniu liczby skarg wpływających do NSA – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Wyższe miałaby być też opłaty za wniesienie skargi do sądu – średnio o 50–60 proc. w większości spraw, a skargi kasacyjnej nawet o 100 proc.

Selekcja skarg kasacyjnych pozostawałby we właściwości sądu pierwszej instancji, który uznając, że zachodzi przesłanka uzasadniająca odmowę przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania wydawałby postanowienie na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów. Od postanowienia można byłoby złożyć zażalenie do NSA. Uprawnienie do odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej przysługiwałoby co prawda również NSA, jednak sąd ten wydawałby postanowienie o odmowie przyjęcia skargi na posiedzeniu niejawnym, a na postanowienie takie przysługiwałoby zażalenie podlegające rozpatrzeniu już w składzie trzyosobowym.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna; abc.com.pl)