e-Podatki

1.1. Budżet i zmiany w VAT na posiedzeniu Sejmu 2012-10-23


W Sejmie rozpoczęło się już pierwsze czytanie projektu budżetu na 2013 r. Przewidziano w nim deficyt w wysokości nie większej niż ok. 35,5 mld zł. Podczas dwudniowego posiedzenia Sejm zamie się projektem ustawy budżetowej na 2013 rok, projektem nowelizacji ustawy o VAT oraz zmianami w regulaminie Sejmu.

W przyjętym przez rząd pod koniec września projekcie budżetu na 2013 r. założono, że dochody w przyszłym roku wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł, a wydatki będą nie wyższe niż 334 mld 950 mln 800 tys. zł. Deficyt ma więc nie przekroczyć 35 mld 565 mln 500 tys. zł. Dochody podatkowe mają wynieść w przyszłym roku 266 mld 982 mln 697 tys. zł - będą o 5,1 proc. większe niż w roku obecnym. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z VAT (126 mld 414 mln 509 tys. zł), akcyzy (64 mld 543 mln 730 tys. zł), CIT (29 mld 638 mln 450 tys. zł), PIT (42 mld 936 mln zł), podatku od wydobycia niektórych kopalin (2 mld 200 mln zł). Dochody niepodatkowe zaplanowano na 30 mld 806 mln 651 tys. zł, w tym dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach, a także z wpłat z zysku (5 mld 860 mln 10 tys. zł), dochody z cła (2 mld 1 mln zł), wpłaty z zysku NBP (401 mln 900 tys. zł), opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe (20 mld 160 mln 479 tys. zł), wpłaty jednostek samorządu terytorialnego (2 mld 383 mln 262 tys. zł).

Ustalony w projekcie limit wydatków budżetowych na 2013 r. jest wyższy o 1,9 proc. od planowanego na 2012 r. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2013 r. wyniesie 19,8 proc. wobec 20,4 proc. w 2012 r., co oznacza spadek o 0,6 pkt proc.

Założono, że w przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc. Ponadto przyjęto, że wzrost spożycia ogółem wyniesie 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń sięgnie 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc.

Już w środę posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, dostosowującym polskie przepisy do prawa UE. Zmiany mają uprościć rozliczenia podatku VAT oraz zmniejszyć obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. Najważniejsze propozycje zmian to: podniesienie stawki VAT z 8 do 23 proc. na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego (tylko na te z atestem Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej). Stawką podstawową 23 proc. planuje się opodatkować usługi pocztowe niepowszechne świadczone przez operatora publicznego. Doprecyzowano również, "że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej". Oznacza to podwyższenie stawki podatku VAT z 8 do 23 proc. dla sprzedaży napojów, przy przyrządzaniu których wykorzystywany jest napar z kawy oraz herbaty.

Nowe przepisy mają wprowadzić również definicję terenów budowlanych, co ma ułatwić podatnikom stosowanie zwolnień od VAT oraz przyczyni się do usunięcia rozbieżności między organami skarbowymi a sądami administracyjnymi.

(Źródło: PAP)