e-Podatki

1.4. Podatek od środków transportowych 2012-10-16


Minister finansów ogłosił w obwieszczeniu z 8 października 2012 r. (M. P., poz. 743) stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały w 2013 r. Zmienił się kurs euro, w związku z tym stawki te ulegną zmniejszeniu w stosunku do obecnych.

Kurs euro na 1 października 2012 r. wyniósł 4,1057 zł, jest nizszy w stosunku do ubiegłorocznego kursu (4,3815 zł). W związku z tym przeliczono odpowiednio minimalne stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w 2013 r.

Stawki minimalne są określane dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.


Stawki podatku ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 5 proc., to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(Źródło: abc.com.pl)