e-Podatki

1.3. Podatek za jazdę samochodem służbowym po godzinach 2012-10-16


Ministerstwo Gospodarki nie wprowadzi nowego podatku za jazdę samochodem firmowym w celach prywatnych. Resort proponuje prostszy sposób rozliczenia istniejącego już podatku - w formie ryczałtu w określonej i stałej kwocie. Rozwiązanie to miałoby być tańsze dla przedsiębiorcy i pracownika oraz korzystne dla fiskusa.

Obecnie rozliczanie podatkowe takich świadczeń jest uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie ogólnych przepisów. Na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a pkt 4 ustawy o PIT organy skarbowe przyjmują, że podstawa opodatkowania powinna wynosić tyle, ile kosztuje wynajem takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów. Jest to, zdaniem Ministerstwa Gospodarki, skrajnie niekorzystne i dla pracownika i dla przedsiębiorcy. Nie przynosi to także żadnego pożytku budżetowi państwa.


Obecnie trwa dyskusja o wysokości proponowanego przez MG ryczałtu, zastępującego dotychczasowe skomplikowane wyliczenia. Ministerstwo Gospodarki chce ustalenia niskiej opłaty oraz wskazania już na etapie założeń mechanizmu prowadzącego do jej ustalenia. Z kolei Ministerstwo Finansów uważa, że deklarowanie mechanizmów ustalania ryczałtu na etapie założeń jest przedwczesne.


(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)