e-Podatki

1.2. Utrzymanie wzrostu gospodarczego zapewni program 2012-10-16


Lata 2013-2014 będą dla Polski trudne. Utrzymanie wzrostu gospodarczego ma zapewnić program "Inwestycje Polskie" - poinformowali na wspólnej konferencji Jacek Rostowski, szef resortu finansów i Mikołaj Budzanowski, minister skarbu. Zaprezentowali na niej szczegóły programu „Inwestycje Polskie” oraz Portfelowej Linii Gwarancyjnej „DE MINIMIS”.

Celem programu "Inwestycje Polskie" jest utrzymanie wzrostu dynamiki inwestycyjnej w Polsce i tempa wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Aby ten cel osiągnąć, rząd zamierza zaktywizować "martwy kapitał", czyli udziały Skarbu Państwa w spółkach.

Minister Rostowski wskazał, że wzrost gospodarczy w Polsce w ostatnich pięciu latach był najwyższy wśród krajów UE, a także, że mimo kryzysu strefy euro udało się ograniczyć deficyt sektora finansów publicznych, dzięki czemu nastąpił w Polsce spadek długu publicznego w I kw. 2012 r. Przyczyniło się do wzrostu wiarygodności Polski.

Polska stoi dziś przed jasnym wyborem między rozwojem, który proponuje rząd i rozdawnictwem, które proponuje opozycja – powiedział Minister Rostowski. Dodał, że wizja rządu opiera się na środkach z UE, aktywizacji aktywów państwowych, ulokowanych w spółkach Skarbu Państwa, ale też w dużej mierze na aktywizacji środków sektora prywatnego, także zagranicznego.

Natomiast Minister Budzanowski zaznaczył, że głównymi celami powstania programu "Inwestycje Polskie" jest utrzymanie dynamiki inwestycyjnej w Polsce, a także wzrostu gospodarczego oraz stworzenie nowych miejsc pracy. W ramach spółki "Inwestycje Polskie" do BGK będą wnoszone wybrane udziały spółek Skarbu Państwa, ale z zastrzeżeniem, że MSP utrzyma pakiety kontrolne w spółkach strategicznych sektora energetycznego, finansowego – dodał.

Minister Rostowski poinformował, że od 2013 r. rząd planuje uruchomić mechanizm zastawiania zwrotów VAT w bankach pod kredyt.

Źródłami finansowania inwestycji z drugiego expose w latach 2013-2020 będą:

  • środki UE – 39%
  • współfinansowanie środków UE – 17%
  • instytucje finansowe – 16%
  • budżet państwa – 15%
  • przedsiębiorstwa prywatne i państwowe – 13%
(Źródło: MInisterstwo Finansów)