e-Podatki

1.2. Podatek od deszczówki? 2012-10-09


Gminy szukają pieniędzy, które zasilą ich budżety. Jednym z pomysłów jest podatek pobierany od wód opadowych kierowanych do kanalizacji z dachów budynków. Opłata liczona miałaby być od powierzchni dachu – informuje „Rzeczpospolita”.

Projekt ustawy, która ułatwi naliczanie opłaty złożyli do laski marszałkowskiej posłowie PO. Obecnie deszczówka spływająca z dachu nie jest traktowana jako ściek, a w konsekwencji opłata „jak za parking" nie może być naliczana.

Z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że „podatek od deszczu" można pobierać, ale jedynie za deszczówkę, która do kanalizacji trafia z „powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni". Są to m.in. parkingi, lotniska, tereny przemysłowe czy handlowe. Podatek od deszczu może już teraz być – przynajmniej teoretycznie – pobierany również od wody kierowanej do kanalizacji z dachów budynków.

(Źródło: PAP)