e-Podatki

2.1. Zmiana zasady rozliczania VAT dla małych firm 2012-10-09


Wicepremier Waldemar Pawlak namawia premiera i ministra finansów do zmiany zasady rozliczania VAT dla małych firm. Wprowadzenie "pełnej" metody kasowej dla najmniejszych firm będzie bardzo korzystne dla przedsiębiorców i może mieć kluczowe znaczenie dla ich przyszłości.

Obecnie podatnicy posiadający status małego podatnika mogą wybrać rozliczenie podatku metodą kasową polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Okres 90 dni po upływie, których powstaje obowiązek podatkowy powoduje, że przedsiębiorcy i tak muszą zapłacić należny VAT, jezeli kontrahent długo zalega z zapłaceniem faktury.

Przemysław Pruszyński, ekspert PKPP Lewiatan, przypomina, ze obowiązek zapłaty VAT w razie nieotrzymania pieniędzy często przyczynia się do utraty płynności finansowej, co w konsekwencji może doprowadzić do bankructwa lub likwidacji firmy. Trzeba pamiętać, że w trudnych czasach spowolnienia gospodarczego najmniejsi przedsiębiorcy mają największy problem z pozyskaniem finansowania prowadzonej działalności. Wprowadzenie "pełnej" metody kasowej dla najmniejszych firm będzie bardzo korzystne dla przedsiębiorców i może mieć kluczowe znaczenie dla ich przyszłości.

Zmiana ta nie będzie mieć znaczącego wpływu na wysokość dochodów budżetowych, ponieważ dłużnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z niezapłaconej faktury.

Ograniczenie, powodujące, że obowiązek podatkowy powstaje po upływie 90 dni powoduje, że podatnicy, którzy nie otrzymują należności od nierzetelnych kontrahentów i tak muszą zapłacić podatek.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)