e-Podatki

1.3. Projekty aktów prawnych 2012-10-09


Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych oraz dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, publikowane są obecnie w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)