e-Podatki

2.1. Zmiany w doradztwie podatkowym? 2012-10-02


W drugiej transzy grup zawodowych do deregulacji przewidziano głównie profesje z branż będących obecnie pod kontrolą resortów finansów oraz transportu i budownictwa. Chodzi w sumie o ok. 100 kolejnych zawodów, m.in. maklerów giełdowych i doradców podatkowych. Z projektu drugiej ustawy o deregulacji zawodów wynika, że każdy będzie mógł wydawać opinie podatkowe, prowadzić księgi i ewidencje oraz wypełniać deklaracje. Czynnościami zastrzeżonymi tylko dla doradców podatkowych i pozostałych grup będzie reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Deregulacja ma ograniczyć lub zlikwidować obecne wymogi (np. certyfikatów, licencji) i ułatwić wejście do danego zawodu. Zakres doradztwa podatkowego się nie zmieni, nadal będzie obejmowało udzielanie porad, opinii i wyjaśnień podatkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji oraz reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej.

Obecnie jednak do odpłatnego wykonywania tych czynności uprawnieni są tylko doradcy podatkowi, biegli rewidenci, radcowie prawni, adwokaci i spółki uprawnione do doradztwa podatkowego (ich listę prowadzi Krajowa Izba Doradców Podatkowych). Niektóre z tych czynności (z wyjątkiem reprezentacji podatników przed organami podatkowymi i sądami) mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)