e-Podatki

1.5. Limity podatkowe w 2013 r. 2012-10-02


W 2013 r. status małego podatnika utrzymają podatnicy, których przychody brutto nie przekroczą w 2012 r. kwoty 4 922 000 zł.

Limity podatkowe podane są euro. Przelicza się je na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2012, średni kurs euro w dniu 1 października 2012 r. wynosił 4,1020 zł.