e-Podatki

1.3. 630,819 mln zł dochodów z podatku od niektórych kopalin 2012-10-02


Ze sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu państwa wynika, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec sierpnia 2012 r. 630,819 mln zł.

Po lipcu dochody z tego tytułu wyniosły 442,569 mln zł. W ustawie budżetowej na 2012 r. zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 1,8 mld zł, ze względu jednak na późniejsze wejście w życie przepisów (od połowy kwietnia 2012 r.) resort finansów zakłada, że wpływy z tego tytułu będą o około 20 proc. niższe.

(Źródło: PAP)