e-Podatki

1.1. Kolejne deklaracje przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego 2012-10-02


Kolejne elektroniczne deklaracje będzie można składać przez Internet bez tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do tej pory z tej możliwości mogli korzystać tylko podatnicy składający deklaracje PIT. Od 1 października 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerza tę możliwość o kolejne cztery deklaracje z zakresu podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych.

Dzięki zmianie osoby fizyczne będą mogły składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu następujące deklaracje :

  • VAT-7, VAT-7K, VAT-7D – za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r. – w przypadku osób fizycznych będących podatnikami podatku VAT,
  • PCC-3 ( bez załącznika 3a ) – dotyczące czynności cywilnoprawnych dokonywanych po dniu 31 grudnia 2011 r.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a złożona deklaracja zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętać jednak należy, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.

Zmiany zostaną wprowadzone w ramach projektu e-Deklaracje 2 finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)