e-Podatki

1.2. Parki narodowe nie będą zwolnione z podatku od nieruchomości 2012-09-25


Od przyszłego roku parki narodowe nie będą już zwolnione z podatku od nieruchomości. Zmiany przewidziano w projekcie ustawy z 18 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. 

Obecnie grunty położone na „obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem, służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody” są zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Ze zwolnienia korzystały przede wszystkim parki narodowe (do 31 grudnia 2011 r. państwowe jednostki budżetowe). Z projektu wynika,  że od przyszłego roku parki narodowe – jako państwowe osoby prawne – nie będą już dłużej zwolnione z podatku.

Ministerstwo Finansów tłumaczy w uzasadnieniu do projektu, że "zmiana będzie skutkować zmniejszeniem wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę ok. 4 mln zł, spowoduje obowiązek płacenia podatku przez państwowe osoby prawne parki narodowe oraz będzie miała pozytywny wpływ na finanse samorządu terytorialnego ze względu na zniesienie zwolnienia z podatku należnego gminie i brak konieczności występowania o rekompensatę do budżetu państwa, co wydłużało okres otrzymania należnych środków”.

(Źródło: podatki.biz)