e-Podatki

1.1. Kary za przestępstwa skarbowe będą wyższe 2012-09-25


Od 1 stycznia 2012 r. do 1600 zł wzrośnie wynagrodzenie minimalne. W związku z tym wzrosną również kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które są obliczane na podstawiewynagrodzenia minimalnego za pracę. Kara grzywny za przestępstwo skarbowe będzie mogła wynieść nawet 15 milionów 359 tysięcy zł (o 959 tysięcy więcej niż w tym roku).

Kary za przestępstwa skarbowe sąd wymierza w stawkach dziennych. Stawka dzienna może być nie niższa niż jedna trzydziesta część minimalnego wynagrodzenia(w 2013 r. 53 zł) i nie wyższa niż jego czterystukrotność (21.332 tys. zł). Najniższa kara grzywny wynosi 10, a najwyższa kara 720 stawek dziennych. Sąd w przyszłym roku musi więc wymierzyć karę nie mniej niż 533,33 zł. i nie więcej niż 15.359.040 zł.

Kary za wykroczenia skarbowe liczone są kwotowo - od jednej dziesiątej (w 2013 r. 160 zł) do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2013 r. 32.000 tys. zł)

(Źródło: abc)