e-Podatki

1.3. Podatek dochodowy w rolnictwie w 2014 r. 2012-09-18


Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował PAP, że podatek dochodowy w rolnictwie można wprowadzić w 2014 r. Zdaniem ministra rolnictwa Stanisława Kalemby termin ten jest jednak zagrożony.

Stanisław Kalemba podkreślił, że najważniejsze jest dobre przygotowanie takiego podatku, a na razie nie ma jeszcze założeń do ustawy w formie dokumentu. Ich przyjęcie przez rząd to kwestia miesiąca, półtora.

W sierpniu Kalemba mówił PAP, że resort rolnictwa przygotował propozycje do ustawy o podatku dochodowym, ale rządowy projekt opracuje Ministerstwo Finansów. W pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane założenia do projektu, które musi zaakceptować Rada Ministrów.

Kalemba uważa, że podatek dochodowy wprowadzany zamiast podatku rolnego, nie powinien dodatkowo obciążać rolników - powinien być neutralny dla budżetu i dla rolników. Minister wskazał, że nie ma też zgody ministerstwa rolnictwa na obciążenie podatkiem dopłat bezpośrednich.

Aby wyliczyć dochód w gospodarstwie (duzym), konieczne będzie wprowadzanie rachunkowości w formie np. ksiąg rachunkowych. W małych gospodarstwach, produkujących na własny użytek opodatkowanie byłoby ryczałtowe. Resort rolnictwa postuluje, aby m.in., był możliwy wybór formy opodatkowania (ryczałtu lub podatku według zasad ogólnych z dochodów określonych na podstawie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów), a także, by możliwe było wspólne rozliczanie dochodów z działalności rolniczej z dochodami z działalności pozarolniczej. Ministerstwu zależy też, by jasno określić, co w gospodarstwie będzie stanowiło dochód, a co koszt.

(Źródło: PAP)