e-Podatki

1.4. Podatek rolny będzie w 2013 r. wyższy 2012-09-11


Jeszcze w przyszłym roku stawki podatku rolnego będą zależały od średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnie ceny skupu żyta w tym roku nieco wzrosły w stosunku do 2011 r. W przyszłym roku wzrosną więc również stawki podatku rolnego.

Odpowiedni wskaźnik publikuje prezes Głównego Urzędu Statystycznego 20 października. Już teraz można na podstawie ceny skupu żyta w tym roku przewidzieć, że wzrosną one niewiele w stosunku do cen zeszłorocznych.

GUS podaje ceny produktów rolnych w podziale na dwie kategorie: ceny stosowane przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych) oraz ceny na targowiskach, a więc te, które stosują osoby fizyczne.

Zmiana systemu podatkowego dla rolników ma bowiem nastąpić dopiero w 2014 r.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)