e-Podatki

1.1. Podatek od tzw. budynków pozostałych 2012-09-11


Nie będzie zmiany przepisów o podatku od tzw. budynków pozostałych. Są one już opodatkowane wyższą stawką, gdy są zajęte na działalność gospodarczą. Wiceminister Maciej Grabowski odpowiedział na interpelację posłów nr 6961 PO: Józef Lassota, Anna Nemś i Lidia Gądek.

Posłowie przypomnieli, że obecnie najwyższa stawka podatku od nieruchomości dotyczy "budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej". Wynika to z art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Niższą stawkę podatku przewiduje art. 5 ust. 1 pkt 2e ustawy dla "budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego". Zdaniem posłów z przepisów wynika, że gdy cześć budynku tzw. pozostałego jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, to nie można opodatkować jej wyższą stawką podatku, właściwą dla budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posłowie zaproponowali więc zmianę przepisów w tym zakresie.

W odpowiedzi na tę interpelację w dniu 30 sierpnia 2012 r. wiceminister finansów Maciej Grabowski uznał, że nie ma widzi potrzeby zmian, ponieważ wyższa stawka podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ma zastosowanie dla wszystkich rodzajów budynków lub ich części. Sam fakt zajęcia jakiegokolwiek budynku lub jego części na potrzeby działalności gospodarczej powoduje, że należy go opodatkować wyższą stawką podatku. Zasada ta dotyczy także tzw. budynków pozostałych.

(Źródło: PAP)