e-Podatki

1.3. Przyjęto projekt ustawy budżetowej na rok 2013 2012-09-11


We wtorek 4 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2013. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 35,6 mld zł, a wzrost gospodarczy 2,2 proc. Dochody z podatków mają wynieść 266,9 mld zł, (o 5,1 proc. nominalnie więcej niż w 2012 r.), w tym dochody z VAT 126,4 mld zł (o 4 proc. więcej niż w 2012 r.), z PIT 42,9 mld zł (wzrost o 6,2 proc.) oraz z CIT 29,6 mld zł (wzrost o 11,3 proc.).

Zgodnie z projektem budżetu państwa na 2013 r. deficyt ma wynieść nie więcej niż 35,6 mld zł, a wzrost gospodarczy 2,2 proc. Dochody zaplanowano na kwotę 299,18 mld zł, wydatki - na 334,78 mld zł. Dochody z podatków mają wynieść 266,9 mld zł, (o 5,1 proc. nominalnie więcej niż w 2012 r.), w tym dochody z VAT 126,4 mld zł (o 4 proc. więcej niż w 2012 r.), z PIT 42,9 mld zł (wzrost o 6,2 proc.) oraz z CIT 29,6 mld zł (wzrost o 11,3 proc.).

W projekcie założono również m.in., że realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniesie 1,9 proc., inflacja 2,7 proc., a wzrost zatrudnienia w gospodarce 0,2 proc.

Jak zaznaczył minister Rostowski, odpowiedzią polskiego rządu na kryzys był ostrożny i konserwatywny budżet na rok 2012, dzięki któremu deficyt całego sektora finansów publicznych w br. powinien wynieść 3,5 proc. PKB. – To oznacza, że w przyszłym roku Polska wyjdzie z procedury nadmiernego deficytu i będzie on niższy niż w tym roku – dodał minister.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)