e-Podatki

1.2. Niższe wpływy z VAT 2012-08-28


W 2012 r. wpływy z VAT będą prawdopodobnie niższe niż zaplanowano. Tak zapowiada Ministerstwo Finansów, które obecnie nie przewiduje istotnego zagrożenia wykonania budżetu. Jak poinformowała "Rzeczpospolita" miałoby to być zrekompensowane wyższym wykonaniem innych tytułów dochodowych.
Znaczne odchylenie wpływów VAT od przewidywań w pierwszej połowie roku to efekt dynamicznego wzrostu eksportu. Im więcej bowiem eksportujemy, tym są większe kwoty zwrotów VAT dla firm.

(Źródło: Rzeczpospolita)