e-Podatki

1.3. Infolinia na temat instytucji finansowych 2012-08-28


Komisja Nadzoru Finansowego deklaruje wprowadzenie bezpłatnej infolinii na temat instytucji finansowych, przede wszystkim objętych nadzorem KNF. Poinformował o tym resort finansów w komunikacie po poniedziałkowym posiedzeniu grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej ds. parabanków.

W poniedziałek w Ministerstwie Finansów odbyły się dwa spotkania grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej. Ich celem było wypracowania szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania parabanków. Dyskutowano przede wszystkim  nad propozycjami rozwiązań legislacyjnych oraz działań praktycznych wobec parabanków.

Zdaniem zespołu należy kontynuować i intensyfikować działania edukacyjne prokuratorów i sędziów prowadzących postępowania przeciwko parabankom. Natomiast potencjalni klienci tych instytucji powinni być informowani o systemie gwarantowania depozytów.

Omówiono także propozycje legislacyjne dotyczące obowiązku informowania przez firmy świadczące usługi finansowe związane z przyjmowaniem lub inwestowaniem pieniędzy klientów o ryzykach związanych z oferowanymi usługami. Rozmawiano także o możliwości ujednolicenia terminologii dotyczącej oceny zdolności kredytowej na gruncie Prawa bankowego oraz oceny ryzyka kredytowego na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim.

Dyskutowano też o propozycjach wprowadzenia zmian dotyczących m.in. maksymalnych odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu, czy zasady (w ustawie o kredycie konsumenckim), zgodnie z którą rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie mogłaby przekroczyć sześciokrotności stopy kredytu lombardowego.

(Źródło: PAP)