e-Podatki

1.2. Stawki podatków i opłat lokalnych w 2013 r. 2012-08-21


W 2013 r. wzrosną górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Obwieszczenie Ministra Finansów z 2 sierpnia w tej sprawie zostało opublikowane w Monitorze Polskim (M. P. z 2012 r. poz. 587). Stawki w porównaniu do obowiązujących wzrosną o 4 proc.

Górne granice kwotowe stawek podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do 2011 r. o 4,0 proc. Na tej podstawie Minister Finansów ustalił maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów).

Poszczególne stawki kwotowe podatku od nieruchomości wyniosą maksymalnie, w przeliczeniu na m² powierzchni:

  1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,88 zł; pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł; pozostałych – 0,45 zł;
  2. od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,73 zł; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 22,82 zł; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł; związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł; pozostałych – 7,66 zł.

Podatek od środków transportowych wyniesie maksymalnie:

  1. od samochodu ciężarowego: powyżej 3,5 topy do 5,5 tony włącznie – 810,87 zł; powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1352,74 zł; powyżej 9 ton – 1623,28 zł;
  2. od samochodu ciężarowego o masie równej 12 ton lub wyższej – 3097,69 zł;
  3. od autobusu o liczbie miejsc mniejszej niż 30 – 1893,80 zł; równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2394,29 zł.

Wyższe górne granice stawek przewidziano również dla opłat lokalnych:

  1. stawka opłaty targowej – 757,79 zł dziennie;
  2. stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe – 2,17 zł dziennie;
  3. stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,08 zł dziennie;
  4. stawka opłaty uzdrowiskowej – 4,26 zł dziennie;
  5. stawka opłaty od posiadania psa – 119,93 zł rocznie od jednego psa.

 

(Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.; M.P. 2012 nr 0 poz. 587)