e-Podatki

1.1. Umowa ws. unikania podwójnego opodatkowania z Cyprem ratyfikowana 2012-08-21


W dniu 17 sierpnia 2012 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu do polsko-cypryjskiej umowy ws. unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

Dotychczas obowiązująca Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w 1992 r., została dostosowana do standardów wynikających z Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku,  m.in. do stosowanych definicji, ogólnych zasad interpretacji określeń Umowy, przepisów dotyczących szacowania zysków przedsiębiorstw itp. Przedstawiony Protokół o zmianie Umowy, ma na celu m.in. usunięcie z Umowy niekorzystnych z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej klauzul dotyczących tzw. tax sparingu czyli podatkowych zachęt obowiązujących w Republice Cypru a niekorzystnych z punktu widzenia interesów Polski. Mechanizm ten jest powszechnie wykorzystywany przez polskich podatników w celu zmniejszenia wysokości podatku od otrzymywanych dywidend.

Aby stworzyć korzystniejsze warunki dla rozwoju wzajemnych inwestycji Protokół obniża stawkę opodatkowania odsetek u źródła z poziomu 10 % do poziomu 5 %.

Zmiany dotyczące unikania podwójnego opodatkowania obejmują wprowadzenie metody odliczenia proporcjonalnego w przypadku zysków przedsiębiorstw. Protokół przewiduje, że w przypadku metody wyłączenia z progresją, Polska zwalnia dochody przypisane do zakładu, które są opodatkowane na Cyprze ale, analogicznie, nie uwzględnia ewentualnej straty poniesionej przez zakład.

Protokół zmienia zasady opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów spółek cypryjskich-dotychczas płacili podatki tylko na Cyprze. Ponieważ, zgodnie z prawem cypryjskim, opodatkowywani są tylko cypryjscy rezydenci podatkowi, to dyrektorzy, którzy tymi rezydentami nie są, w ogóle nie płacili podatku z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia. Po wejściu w życie Protokołu, dyrektorzy nie będący rezydentami Republiki Cypru, będą opodatkowani w kraju swojej rezydencji.

Protokół zawiera ponadto rozszerzone klauzule dotyczące wymiany informacji podatkowych, niezbędnych dla prawidłowego określania podstawy opodatkowania.

(Źródło: Prezydent.pl)