e-Podatki

1.4. Inflacja utrzyma się na poziomie ok. 4 proc. 2012-08-21


Inflacja w lipcu wyniosła 4 proc. rdr i w najbliższych miesiącach nadal będzie się kształtowała na zbliżonym poziomie. Z prognoz Ministerstwa Finansów wynika, że wyraźny spadek poniżej górnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego NBP nastąpi dopiero w listopadzie i grudniu.

GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 4,0 proc. w stosunku do lipca 2011 r., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,5 proc.

"Opublikowany przez GUS wskaźnik za lipiec okazał się nieco niższy od prognozy MF. Różnica wynikała przede wszystkim z większej niż szacowano skali spadku cen żywności. Tradycyjny dla lipca spadek cen żywności i napojów alkoholowych przyczynił się do obniżenia wskaźnika CPI w ujęciu mdm o 0,48 pkt proc." – poinformował w komunikacie resort.

Ze wstępnych szacunków Ministerstwa finansów wynika, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i cen energii w lipcu powinna pozostać na poziomie z maja i czerwca, tj. 2,3 proc. rdr.

(Źródło: PAP)