e-Podatki

2.1. Polski pracownik oddaje 25 proc. wynagrodzenia 2012-08-07


Z analizy „Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej” przygotowanej przez PwC wynika, że polski pracownik zarabiający „średnią krajową” oddaje na rzecz państwa 25 proc. wynagrodzenia (ok. 13 proc. stanowi podatek PIT, a ok. 12 proc. pracownicza część składki na ubezpieczenia społeczne). W innych państwach UE jest podobnie - pracownikom w kieszeni pozostaje średnio 75 proc. pensji brutto.

- W porównaniu do poprzedniego roku średnia pensja netto – jako procent pensji brutto – otrzymywana przez obywateli UE nie zmieniła się w większości krajów, w tym w Polsce. Istotne zmiany na korzyść podatników zanotowały Węgry, gdzie wprowadzono 16 proc. podatek liniowy i ulgi prorodzinne. Korzystne zmiany w systemie podatkowym Szwecji również spowodowały nieznaczny wzrost wynagrodzenia otrzymywanego "na rękę" – mówi ekspert PwC, Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Przeciętne wynagrodzenie netto jest wyższe w krajach, w których opodatkowanie jest liniowe:  Łotwa (stawka 26 proc.), Litwa (24 proc.), Estonia (21 proc.), Słowacja (19 proc.), Rumunia (16 proc.), Węgry (16 proc.), Czechy (proc.), Bułgaria (10 proc.). Przeciętnie mieszkańcom państw, w których funkcjonuje podatek liniowy, zostaje 79 proc. pensji.

W ciągu następnych 2-3 lat część państw europejskich szykuje podwyżkę podatków i składek ubezpieczeniowych – takie plany mają Czechy, Cypr, Rumunia, Słowacja, Włochy, Portugalia, Malta i Francja. Wyjątek stanowi rząd Łotwy, który zamierza obniżyć podatki o 5 proc.

Przeprowadzona przez PwC analiza objęła tylko część podatków i składek. Z tegorocznych wyliczeń Instytutu Globalizacji wynika, ze realnie (po uwzględnieniu m.in. podatku VAT) przeciętny Polak ma do swojej dyspozycji zaledwie ok. 50 proc. pensji brutto.

(Źródło: podatki.biz)