e-Podatki

1.3. Mniej pieniędzy z VAT w budżecie 2012-07-31


Ze wstępnych danych dotyczących wykonania budżetu państwa, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, wynika, że deficyt tegorocznego budżetu pod koniec czerwca wyniósł prawie 21 mld zł (59,8% wysokości zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 r.). Spadają wpływy z podatku VAT.

Jak tłumaczy Maciej Rapkiewicz z Instytutu Sobieskiego, wysokość deficytu po pierwszym półroczu br. jest blisko 10 mld zł niższa niż zakładana w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa na koniec czerwca. Zgodnie z harmonogramem, deficyt budżetu po upływie połowy roku 2012 miał przekraczać 30,8 mld zł.

W ubiegłym roku wpływy z podatku VAT wyniosły 43,5% ogółu dochodów budżetowych. W tym roku mają wynieść ok. 132 mld zł, czyli o 11 mld zł więcej niż w 2011 r. Po pierwszym półroczu wpływy z VAT okazały się nominalnie niższe – pomimo inflacji przekraczającej 4% – od przewidywań i wyniosły ok. 45,5% wysokości planowanej na cały rok (w 2011 r. – 50,9%).

Niezadowalająca jest tez dynamika wpływów z VAT - w czerwcu wyniosły blisko 8,45 mld zł, czyli nieznacznie mniej niż w maju. W porównaniu do czerwca 2011 r. dochody z VAT były jednak niższe aż o 1 mld zł.

Zdaniem Rapkiewicza, jeżeli dochody z podatku od towarów i usług będą niższe niż w roku ubiegłym, to do zamknięcia budżetu założonym w ustawie deficytem, może brakować kilku miliardów złotych.

(Źródło: podatki.biz)