e-Podatki

1.1. Zmiana limitu zwolnień przy stosowaniu kas fiskalnych 2012-07-31


Ministerstwo finansów pracuje obniżeniem w 2013 r. limitu obrotów, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, do 20 tys. zł. Kasy mają też instalować szkoły jazdy. Planowane zmiany zawarto w projekcie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który wysłano do uzgodnień zewnętrznych. 

Rzeczniczka prasowa MF Wiesława Dróżdż wskazała, że rozporządzenie to będzie zawierało przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku posiadania kas fiskalnych na lata 2013-2014.
"Regulacja ta jest kolejnym krokiem do wypełnienia dyspozycji zawartej w ustawie o VAT, zgodnie z którą wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych powinni dokumentować obroty za pomocą kas fiskalnych. Zwolnienia z tego obowiązku są stopniowo redukowane, a projektowane rozporządzenie konsekwentnie zawęża zakres stosowanych dotychczas ulg" - powiedziała Dróżdż.

W projekcie obniżono limit obrotów, po przekroczeniu których podatnik straci prawo do zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej. Obecny limit w wysokości 40 tys. zł dla podatników kontynuujących działalność zostałby zmniejszony do 20 tys. zł. "Obecny limit jest wykorzystywany przez firmy do ukrywania rzeczywistych obrotów i tym samym unikania stosowania kas fiskalnych do rejestrowania obrotu" - wyjaśniła Dróżdż.

Limit obrotów dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego utrzymany byłby na obecnym poziomie 20 tys. zł rocznie, ale dla poszczególnych podatników określany byłby w proporcji do rzeczywistego okresu prowadzenia działalności.

"Taka konstrukcja jest bardziej uzasadniona, gdyż obecnie do podatnika rozpoczynającego sprzedaż stosuje się limit 20 tys. zł, niezależnie od tego czy rozpoczął działalność w pierwszym czy czwartym kwartale roku. W wersji proponowanej w projekcie limit 20 tys. zł byłby uzależniony od wysokości obrotów w danym okresie prowadzonej sprzedaży" - poinformowała rzeczniczka.

MF proponuje pozostawienie większości zwolnień tzw. przedmiotowych z obowiązku stosowania kas fiskalnych (adresowanych do poszczególnych grup podatników). Od przyszłego roku kasy będą musiały jednak mieć szkoły nauki jazdy. "Znane są przypadki nadużyć podatkowych dokonywanych przez szkoły nauki jazdy polegające na zaniżaniu lub niewykazywaniu w księgach podatkowych przychodów z tytułu opłat za uczestnictwo w kursach" - dodała.

Zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzane w rozporządzeniu proporcjonalne obliczenie obrotów nie będzie stosowane w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność i sprzedaż w 2012 r. - będzie ich obowiązywać limit w wysokości 20 tys. zł bez względu na okres prowadzonej w 2012 r. działalności.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 18 lipca 2012 r.) Ministra Finansów ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

(Źródło: PAP)