e-Podatki

2.1. Pakiet deregulacyjny - zmiany dla podatników 2012-07-31


Zdaniem PKPP Lewiatan w założeniach do projektu kolejnej ustawy deregulacyjnej, które przygotowało Ministerstwo Gospodarki, najważniejsze są propozycje poprawiające płynność finansową przedsiębiorców i wspierające inwestycje. Objęcie statusem „małego podatnika" większej grupy przedsiębiorców, ujednolicenie oraz skrócenie terminu zwrotu podatków do 30 dni, zniesienie ograniczeń przy stosowaniu metody kasowej rozliczenia VAT, czy chociażby skrócenie terminu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności do 90 dni będą miały pozytywny wpływ na ograniczenie zatorów płatniczych i poprawę płynności finansowej przedsiębiorców - mówi Przemysław Pruszyński, ekspert PKPP Lewiatan.

Lewiatan pozytywnie ocenia również propozycje uregulowania problemu refakturowania faktur przez wynajmujących (przeniesienia kosztów zakupu usług na rzecz osoby trzeciej, na tę właśnie osobę). Usługi opodatkowane stawką 8 proc. VAT powinny być refakturowane ze stawką 8 proc. Organy podatkowe wyrażają pogląd, że opłaty za media stanowią część usługi najmu i winny być opodatkowane stawką 23 proc. Sądy administracyjne prezentują odmienne stanowisko, dlatego też kwestia ta wymaga szybkiego uregulowania. Podobnie jak powodujące rozbieżności interpretacyjne i budzące wiele kontrowersji zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu świadczenia dowozu do zakładu pracy na koszt pracodawcy oraz wprowadzenie ryczałtowego rozliczenia użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych.

PKPP Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje równiez propozycje mające na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych.
(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)