e-Podatki

2.2. Fundusz reprezentacyjny nie zostanie przywrócony 2012-07-24


Zdaniem resortu finansów wprowadzenie do przepisów o podatkach dochodowych pojęcia funduszu reprezentacyjnego, określanego w proporcji do przychodów firmy, nie jest uzasadnione, ze względu na konsekwencje dla finansów publicznych.

Resort odpowiedział na interpelację poselską w sprawie przywrócenia funduszu reprezentacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw (nr 5936/12). Zniesienie ograniczenia w zakresie kosztów związanych z reprezentacją wpłynęłoby negatywnie na skutki budżetowe.
Szacowane skutki zmniejszenia dochodów sektora finansów publicznych z tego tytułu (przy załozeniu, że limit tych wydatków stanowiłby 0,1 proc. przychodu) wyniosłyby ok. 1,1 mld zł – z tego:

  • z podatku dochodowego od osób prawnych: 0,9 mld zł,
  • z podatku dochodowego od osób fizycznych: 0,2 mld zł.
(Źródło: abc.com.pl)