e-Podatki

1.2. Nowy tekst jednolity Ordynacji podatkowej 2012-07-24


Opublikowano nowy tekst jednolity ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ukazał się on w Dzienniku Ustaw z 3 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 10 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749).

Poprzedni tekst jednolity Ordynacji podatkowej opublikowano w 2005 r., jednak w związku z licznymi zmianami wprowadzonymi przez ostatnich 7 lat do ustawy, ponownie je ujednolicono.