e-Podatki

1.3. Dodatkowe środki z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych 2012-07-24


Minister finansów wyraził zgodę na zwiększenie w bieżącym roku wydatków Funduszu Pracy o 500 mln zł i przeznaczenie jej na finansowanie zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W dniu 18 lipca br. odbyło się spotkanie ministra finansów Jacka Rostowskiego z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie wniosku złożonego przez resort pracy.

Kwota 500 mln złotych jest przeznaczona dla powiatów o najwyższej stopie bezrobocia na finansowanie aktywizacji grup bezrobotnych, którzy wymagają priorytetowego wsparcia.

Jednocześnie uzgodniono, że zostaną zintensyfikowane prace nad zmaksymalizowaniem od 2013 r. środków europejskich na aktywizację, co wiąże się z koniecznością nowelizacji odpowiednich rozporządzeń – tak aby powiększyć o nie wydatki Funduszu Pracy w 2013 r.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)