e-Podatki

1.4. Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem 2012-07-17


Sejm jednogłośnie upoważnił prezydenta do ratyfikowania zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem. Obowiązująca obecnie umowa z Cyprem o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1992 r. nie odpowiada współczesnym standardom Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku.

W umowie znajdują się też podatkowe zachęty do inwestycji, niekorzystne z punktu widzenia Polski. PO zmianach zniknie zapis, który - według uzasadnienia rządu - powszechnie wykorzystywany jest dziś przez polskich podatników w celu obejścia prawa i zmniejszenia wysokości podatku od otrzymywanych dywidend.

Inne zmiany dotyczą m.in. aktualizacji rodzajów i sposobów naliczania podatków, jakich umowa dotyczy.


(Źródło: PAP)