e-Podatki

2.1. Urzędy skarbowe ścigają za zaległy abonament RTV 2012-07-17


W ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. urzędy skarbowe ściągnęły o 30 proc. więcej zaległego abonamentu RTV oraz z opłat za używanie niezarejestrowanego odbiornika na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską. W 2011 r. ściągnięto ok. 260 tys. zł.

Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, wyjaśniła, że naczelnicy urzędów skarbowych uprawnieni są do stosowania m.in. egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, rachunków bankowych oraz praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości.

Egzekucja wszczynana jest na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Wierzycielem należności z tytułu opłat abonamentowych jest kierownik Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej SA.

Egzekucja opłat abonamentowych oraz opłat za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego odbywa się na podstawie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Poczta Polska dochodzi nalezności w trybie egzekucji administracyjnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 r. (K 24/08).

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)