e-Podatki

1.1. Umowa o wymianie informacji między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Dominiki 2012-07-17


W dniu 10 lipca 2012 r. w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Dominiki o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Sporządzono ją na podstawie Modelowej Umowy OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, podpisana umowa spełnia więc aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdujących się w posiadaniu banków.

W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. W dokumencie uregulowano również procedurę wymiany informacji na żądanie jednej ze stron, kwestie prowadzenia kontroli za granicą i ponoszenia kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Tekst umowy jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki/System podatkowy/Umowy międzynarodowe.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)