e-Podatki

1.4. Jednolity elektroniczny system opłat drogowych 2012-07-10


Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt założeń do nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Zakłada on wprowadzenie do polskiego prawa przepisów Komisji Europejskiej dotyczących definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej i procedur technicznych. Polskie firmy transportowe będą mogły korzystać z jednolitego elektronicznego systemu opłat drogowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Nowy system EETS (European Electronic Toll Service) pozwoli użytkownikowi drogi dokonanie opłaty elektronicznej za pomocą jednego urządzenia pokładowego (zamontowanego w pojeździe) na wszystkich drogach w Unii Europejskiej. Użytkownik otrzyma wówczas tylko jedną fakturę za wszystkie naliczone opłaty na terenie całej UE w danym przedziale czasowym.

Wprowadzenie EETS ma być korzystne zwłaszcza dla firm transportowych. Dany użytkownik otrzyma w praktyce prawo do zawarcia umowy o świadczenie usługi EETS z dowolnym dostawcą. Znaczenia nie będzie mieć obywatelstwo, państwo pobytu czy też rejestracja pojazdu.

Według projektu, dostawca usługi dostarczy użytkownikowi urządzenie pokładowe (określone wymagania techniczne) i zapewni pełny serwis. System EETS będzie mieć zastosowanie tylko do dróg, które nadzoruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na nich funkcjonuje już system via Toll.

(Źródło: podatki.biz)