e-Podatki

1.3. PSL za zwolnieniem z podatku VAT nieodpłatnej pomocy prawnej 2012-07-10


PSL opowiada się za zwolnieniem z podatku VAT nieodpłatnej pomocy prawnej. Prace nad zmianami prowadzone są w ministerstwie gospodarki. Przepisy nakładające podatek VAT na usługi bezpłatnej pomocy prawnej wynikają z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak mówił na konferencji prasowej, że obecnie nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy usługi bezpłatnej pomocy prawnej mają być obłożone podatkiem VAT oraz czy stanowią one przychód dla osób korzystających z takiej pomocy. Jego zdaniem bezpłatna pomoc prawna powinna być zwolniona z podatku VAT.


Według PSL rolą państwa powinno być zachęcanie obywateli do wspierania osób gorzej sytuowanych i likwidacja przeszkód towarzyszących takim działaniom.


(Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa)