e-Podatki

1.2. W 2013 r. w ramach 50 proc. kosztów będzie można odliczyć ponad 42 tys. zł 2012-07-10


W 2013 r. w ramach 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, artyści, twórcy czy dziennikarze będą mogli odliczyć od przychodu ponad 42 tys. 764 zł - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa administracji podatkowej w MF Wiesława Dróżdż.

Limit odliczenia zostanie więc wyczerpany, jeżeli przychód podatnika np. z tytułu praw autorskich przekroczy 85 tys. 528 zł.
Ministerstwo finansów podkreśla, że limit, o którym mowa w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o PIT, stosuje się tylko do przychodów, objętych 50 proc. kosztami uzyskania przychodów. Są to m.in. przychody z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, przeniesienia prawa własności wynalazku, wzoru użytkowego lub znaku towarowego.

Wiesława Dróżdż wyjaśniła, że jeżeli ktoś uzyskałby przychód z praw autorskich w wysokości 84 tys. zł, z umowy o pracę w wysokości 40 tys. oraz z umowy najmu w wysokości 20 tys., to 50 proc. koszty (ograniczone limitem w wysokości 42 tys. 764 zł) będzie mógł zastosować wyłącznie do przychodów z praw autorskich.

"Natomiast do przychodów z umowy o pracę zastosuje koszty w wysokości ustalonej zgodnie z art. 22 ust. 2 albo ust. 11 (ustawy o PIT - PAP), zaś w przypadku przychodów z najmu mieszkania opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej - koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" - dodala.

Z projektu wynika, że bez zmian pozostawiono przepis pozwalający podatnikowi, który udowodni, że jego koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania 50 proc. normy, na odliczenie faktycznie poniesionych kosztów.

Obecnie 50 proc. koszty uzyskania przychodu dla artystów czy twórców nie są limitowane. Zdaniem resortu finansów analiza zeznań podatkowych za 2010 r. wskazuje, że wprowadzenie ograniczenia w odliczeniu 50 proc. kosztów obejmie jedynie 3 proc. podatników, którzy obecnie korzystają z tej możliwości.

(Źródło: PAP)