e-Podatki

1.1. Zmieniono umowę podatkową między Polską a Norwegią 2012-07-10


Dnia 5 lipca 2012 r. w Oslo podpisano Protokół zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

Zmiany odnoszą się przede wszystkim do postanowień dotyczących sposobu opodatkowania wynagrodzeń z tytułu pracy na pokładach statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym. Umożliwiają one stosowanie w stosunku do osób pracujących na tego typu statkach zasad opodatkowania analogicznych do rozwiązań funkcjonujących w umowach z innymi krajami posiadającymi międzynarodowe rejestry statków.

Protokół dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki/system podatkowy/umowy międzynarodowe.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)